Een behandeling voor agorafobie zorgt ervoor dat je je huis weer uit kunt... en durft!

Na het lezen van deze pagina weet je of je baat kunt hebben bij een behandeling voor agorafobie. Je mag natuurlijk ook direct bellen om je klachten te bespreken en dan kijken we wat voor jou de beste weg is.

Agorafobie (beter bekend als pleinvrees of straatvrees) is een angststoornis die voor de buitenwereld nagenoeg onzichtbaar is. Ze zien je immers niet meer of steeds minder. Je kunt je zo steeds geïsoleerder gaan voelen en als je daar niets aan doet wordt je probleem steeds groter. Het gaat niet vanzelf weg, maar er is wel hulp mogelijk. Lees hieronder of je jezelf herkent in de beschrijving. Heb je daarna vragen (of nu al) dan mag je mij altijd bellen of een mailtje sturen.

Wat is agorafobie eigenlijk?

Praktijk Psycholoog Utrecht biedt snel psychologische hulp bij pleinvrees oftewel agorafobie.
Bel 06.456.08.270
Nu geen wachtlijst!

Als je agorafobie hebt (beter bekend als plein- of straatvrees) dan heb je angst om op bepaalde plaatsen te komen. Het gaat dan om plaatsen die anderen als niet bedreigend ervaren zoals straten, pleinen, supermarkten of het openbaar vervoer. Doordat je aan je angst toegeeft, ga je die plaatsen vermijden en zo ontloop je het probleem. Maar het is er wel en dat voel je.

Als agorafobie een ernstige vorm aanneemt, kan dit ertoe leiden dat je de deur niet meer uitdurft en aan huis gebonden raakt, in een isolement raakt.

Kenmerken van agorafobie:

  • Angst om een paniekaanval te krijgen als je je ergens bevindt waar je moeilijk weg kunt (waar je moeilijk kunt 'ontsnappen').
  • Angst om alleen buitenshuis te zijn.
  • Angst om in een rij te moeten wachten of zich midden in een massa te bevinden.
  • Angst om te reizen met auto, bus, trein.

Agorafobie kan zich ook voordoen zonder dat er een paniekaanval plaatsvindt. Als je geen behandeling zoekt kan je agorafobie jarenlang voortduren zonder dat verbetering plaatsvindt.

Wat kan ik doen aan mijn agorafobie?

Agorafobie kan door ontspannings- en ademhalingstechnieken stapsgewijs verminderen. Door middel van deze technieken wordt de vrees voor de plaatsen waar je bang voor bent gerelativeerd.

Daarnaast kan cognitieve gedragstherapie goede resultaten geven. Samen werken we toe naar een geleidelijke confrontatie met de situatie waarbij jouw agorafobie opspeelt. Je zult je steeds vrijer gaan voelen en krijgt je leven weer terug.