Depressie bij kinderen is moeilijk herkenbaar

Een depressie bij kinderen is bijvoorbeeld minder eenvoudig vast te stellen omdat de verschijnselen zich ook bij andere problemen kunnen voordoen. Wanneer het gedrag van een kind verandert wordt er vaak aan allerlei mogelijke oorzaken gedacht, maar wordt depressie geregeld nog vergeten.

depressie bij kinderen

Depressies doen zich in alle leeftijdscategorieën voor. Maar afhankelijk van de leeftijd uit een depressie zich vaak anders. Wees dus alert op de signalen! De depressiegevoeligheid van kinderen neemt in de adolescentiejaren toe.

Kinderen met een verstandelijke handicap, maar juist ook hoogbegaafde kinderen, lijken een grotere kans te hebben om een depressie te ontwikkelen.

Symptomen van depressie bij adolescenten en kinderen

Herkent u dit? Psychologe Sacha Vedder van Praktijk Psycholoog Woerden is ook gezinscoach. Bel 06-456.08.270 om eens te praten.

Tot aan de puberteit kunnen onderstaande signalen wijzen op een depressie.

  • Verlies van eetlust.
  • Problemen met slaap (bijvoorbeeld nachtmerries).
  • Problemen met gedrag thuis of op school.
  • Achterblijven van prestaties op school (slechtere cijfers halen).
  • Duidelijke gedragsveranderingen (bijvoorbeeld zich terugtrekken, lusteloosheid, agressiviteit).

Bij oudere kinderen en adolescenten kán een extra indicator het gebruik van drugs of alcohol zijn.