Depressie therapie op maat in Woerden

Voor het vaststellen van de juiste depressie therapie is eerst de juiste diagnose nodig. Er zijn ook nogeens verschillende soorten depressie.

Wat is depressie? Wanneer ben ik 'gewoon' somber?

Voel je je langdurig somber? Bel Praktijk Psycholoog Woerden voor een kennismaking op 06-456.08.270

Bij jezelf herkennen of je een depressie hebt of in een 'normale' dip zit is lastig. Iedereen is weleens somber of treurig. Bijvoorbeeld als iets tegenzit, na een ruzie, het verlies van een dierbare, of zomaar. Dit is dan iets tijdelijks, een sombere stemming die vanzelf weer over gaat.

Maar soms gaat die stemming niet vanzelf over. Je hebt nergens meer zin in. Je wordt beheerst door somberheid. Het maakt niet uit of de zon schijnt en mensen om je heen blij en vol van leven zijn. Jij mist de benodigde energie om iets te ondernemen. En het lukt je niet om minder somber te worden.

Als je bij jezelf merkt dat je gedurende een langere periode (langer dan 2 weken) last hebt van zo'n zwaarmoedige stemming, en als je functioneren hierdoor wordt gehinderd, dan heb je waarschijnlijk een depressie. Het is zeker aan te raden om naar je huisarts te gaan om dit te bespreken.

Diagnose van depressie

Om vast te kunnen stellen van welke psychische stoornis sprake kan zijn, maken hulpverleners gebruik van de DSM IV (Diagnostical Statiscal Manual - IV). DSM IV is een handboek waarin gedetailleerd staat beschreven welke verschijnselen zich voordoen bij welke aandoening.

De twee belangrijkste kenmerken van een depressie (volgens het DSM IV handboek) zijn:

  • Een aanhoudende, sombere depressieve stemming, een gevoel van leegheid.
  • Het verlies van interesse en plezier, het niet meer blij kunnen zijn.

Lees verder over depressie en depressie therapie

Depressie of Somberheid? Schilderij van Vincent van Gogh.