Leer beter zorgen voor je Innerlijk Kind

Thema: Zorg voor je innerlijke kind

Wil je stappen zetten en werken aan persoonlijke groei? Bel 06-456.08.270.

Vragen die je jezelf kunt stellen zijn: Heb je zorg voor het kind in je? Kun je het nu geven wat het toen wellicht tekort kwam?

Ik nodig je uit om contact te maken met je emoties, overtuigingen en overlevingsstrategieën die zijn ontstaan in je kindertijd, maar die onbewust je gedragingen in het nu nog steeds bepalen.

In een veilige omgeving kun je oude emoties en eventuele pijn voelen, uiten en… loslaten.

Je leert hoe je - met liefdevolle aandacht voor je eigen innerlijke kind - anders met die patronen kunt omgaan en andere gewoonten kunt oefenen.

Technieken die ingezet kunnen worden bij het werken aan het thema 'zorg voor je innerlijke kind':

  • Onderling verbinden
  • Bewegen op muziek
  • Ademmeditatie waarbij het kind in jou centraal staat
  • Terug naar de kinderkamer
  • Familieopstelling

De driedelige workshopserie wordt in 2011 niet meer ingepland. Je kunt nu bij Praktijk Psycholoog Utrecht terecht voor persoonlijke begeleiding op deze thema's. Bel Sacha Vedder 06-45.608.27.