Kenmerken van stress, burnout en overbelasting

Herken je bij jezelf kenmerken van stress? Er is een belangrijk verschil tussen chronische stress en een beetje stress. Bij langdurige overbelasting worden de stress symptomen steeds heviger.

Een beetje stress is gezond

Ieder mens ondervindt nu en dan een bepaalde mate van stress. Deze stress noemen we gezond zolang de eisen die aan je worden gesteld niet hoger zijn dan wat je aankan.

Bij gezonde stress is de draaglast (belasting) in evenwicht met de draagkracht (belastbaarheid).

Als de stress teveel wordt...

Problemen ontstaan als je veel stress voelt maar deze niet effectief kunt gebruiken. Een aantal veelvoorkomende oorzaken van chronische stress zijn:

Bel Praktijk Psycholoog Utrecht en schakel hulp voor jezelf in: 06-456.08.270

  • Een constante hoge werkdruk.
  • Spanningen in de relatie en/of het gezin.
  • Een slechte werksfeer of je ervaart onvoldoende controle mogelijkheden in het werk.

Als de draaglast groter wordt dan de draagkracht en voor langdurige overbelasting zorgt, put je jezelf uit.

Chronische stress en langdurige overbelasting leidt uiteindelijk tot allerlei klachten. Bekende verschijnselen van stress zijn:

  • Uitbarstingen van woede/agressie
  • Paniekaanvallen en angst
  • Wantrouwen
  • Depressieve gevoelens
  • Concentratieproblemen

De gedachte 'waar doe ik het allemaal voor?' dringt zich steeds vaker aan je op. Na een zoveelste voorval (hoe klein ook) is de maat vol en stort je in.

En dan?

Voor je omgeving lijkt het vaak alsof je ineens overspannen of burnout bent. Maar je snapt dat dit natuurlijk al langer speelde.