Een klacht over Psycholoog Woerden?

Heb je een klacht over Psycholoog Utrecht over mijzelf of over de behandeling? Je kunt dit dan altijd met mij bespreken. Als wij er niet uitkomen, dan kun je terecht bij het NIP en de SRBAG.

Toezicht door de NFG en de SRBAG

Aangesloten bij:
NFG
SRBAG

Ik werk in mijn praktijk Psycholoog Woerden volgens beroepsethische regels van de Nederlandse Federatie Geszondheidszorg (NFG) en de Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Aanvullende Gezondheidszorg (SRBAG).

Dit betekent dat ik werk op basis van eerlijkheid, openheid en integriteit. Jouw persoonlijke gegevens zijn niet voor derden inzichtelijk.

Klachtenprocedure van het NFG

Download hier de brochure [pdf] van het NFG.

Beroepscode van psychologen

In de beroepscode van de NFG en de SRBAG staan eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van elke aangesloten psycholoog moet voldoen. De uitgangspunten hiervoor zijn: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.

Beide instanties adviseren om een eventuele klacht eerst zelf te bespreken en pas nadat er geen oplossing wordt gevonden een klacht in te dienen.

Op de website van de NFG en de SRBAG lees je meer over de beroepscode en klachtenprocedure, en hoe je een klacht tegen een psycholoog kunt indienen. Voor vragen kun je je wenden tot de medewerkers van deze instanties.