Oorzaken chronische depressie

Tot de oorzaken van chronische depressie rekenen we zowel biologische, sociale als psychologische factoren. Zelden is één enkele oorzaak aan te geven voor het ontstaan van chronische depressie. Zoals bij de andere vormen van depressie is het vaak een samenspel van meerdere factoren die samen bijdragen aan het ontstaan van de stemmingsstoornis.

Mogelijke oorzaken chronische depressie

  • Chronische lichamelijke ziekten en/of chronische psychische of sociale belasting.
  • Een persoonlijkheidsstoornis. Hierbij is meestal sprake van een neurose door een onbewust psychisch conflict. Door dit conflict ontstaat er angst en dat uit zich weer op verschillende manieren, onder meer in een nerveuze gespannenheid of in een depressieve stemming.

Wat is een onbewust psychisch conflict?

Omdat het juist gaat om een onbewust psychisch conflict, weet je niet precies waar de oorzaak ligt. Via therapie kun je dit wel uitzoeken om meer acceptatie van jezelf te krijgen.

Een traumatische ervaring en teleurstellingen in het verleden kunnen in het latere leven tot een chronische depressie leiden. Zo kun je bijvoorbeeld door voortdurende kritiek van je ouders een negatief zelfbeeld vormen met veel 'deuken' in je gevoel van eigenwaarde. Of je maakte al vroeg hevige teleurstellingen mee: je verloof je vader of moeder op jonge leeftijd of je werd slachtoffer van lichamelijk en/of seksueel geweld (incest).

Lees meer over de chronisch depressieve stemming: