Wat is burnout? Herken burnout op tijd!

Hoe eerder je erbij bent des te sneller werkt de burnout therapie. Vertoon je nu kenmerken van stress of burnout en blijf je maar doorgaan... zorg dat je tijdig hulp zoekt en ingrijpt!

Hoe en wanneer ontstaat een burnout?

Vertoon je kenmerken van overspannen zijn of teveel stress? Bel Sacha Vedder en vraag om burnout therapie in Utrecht: 06-456.08.270

Bij burnout heb je het gevoel opgebrand te zijn, geen energie of motivatie meer te kunnen vinden voor je werk. Een burnout (of overspannenheid) bouwt zich gedurende een langere periode op. Pas als je niet meer kunt werken wordt de diagnose gesteld.

Risicofactoren & oorzaken van burnout

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van burnout. Het lijkt erop dat er twee dingen aan de hand zijn:

  1. Je chronisch teveel inspannen in combinatie met een te korte herstelperiode een belangrijke risicofactor.
  2. Persoonlijkheidskenmerken zoals te sterke plichtsgetrouwheid, perfectionisme en werkverslaving zijn relatief belangrijke risicofactoren. Deze eigenschappen vormen immers vaak de oorzaak voor het te harde werken.

Burnout komt dus niet alleen voor als je een gevoelig karakter hebt, zoals weleens ten onrechte wordt gedacht. Juist als je een hardwerkende, perfectionistische, loyale werknemer (of ondernemer) bent loop je een verhoogd risico. Eveneens lopen werkende moeders die werk en zorg combineren een hoger risico.

Overigens loopt niet iedereen die te hard werkt een risico op burn out. Het gaat om de combinatie van te hard werken, weinig herstel en weinig plezier hebben in het werk dat een risicovolle combinatie vormt. Ook biochemische factoren (stoornissen in het serotoninenniveau in de hersenen) kunnen mogelijk een rol spelen.