Een winterdepressie is goed behandelbaar

We spreken pas van een winterdepressie, wanneer je minimaal 2 jaar achtereen de hierbijbehorende klachten hebt ervaren.

De klachten beginnen in de herfst, verergeren tijdens de winter en nemen af naarmate de lente vordert. De ernst van de symptomen kan erg uiteenlopen.

De ernstige vorm wordt ook wel de Seasonal Affective Disorder, SAD genoemd, oftewel de echte winterdepressie. De mildere vorm wordt ook wel Subsyndromal Seasonal Affective Disorder, S-SAD genoemd en in het Nederlands spreken we dan van winterblues.

Symptomen van winterdepressie

Je komt tijdens de winterperiode vrijwel tot niets en je zult je in het merendeel van onderstaande klachten herkennen:

  • Je voelt je somber, neerslachtig en/of bent prikkelbaar.
  • Je slaapt veel, soms zelfs meer dan 14 uur per dag, maar bent desondanks toch (extreem) moe.
  • Je dag-nacht ritme is verschoven en je voelt je steeds later op de dag werkelijk wakker.
  • Je eet veel, met name koolhydraatrijk voedsel (en je gewicht neemt toe).
  • Je bent geneigd je in jezelf terug te trekken, jezelf te isoleren.
  • Je hebt nergens zin in.

Zijn het de winterblues?

Het is een veelvoorkomend verschijnsel onder meer dan 1,2 miljoen inwoners van Nederland. Iedereen kan een seizoensgebonden depressie krijgen, hoewel vrouwen in de leeftijd van 13 tot en met 55 jaar er een iets grotere gevoeligheid voor blijken te hebben.

Als je last hebt van de winterblues heb je in principe te maken met de mildere variant. Je bent niet zozeer ziek, maar hebt wel allerlei klachten. De klachten die je ervaart zijn dezelfde als bij een winterdepressie maar dan minder ernstig. Heb je de winterblues, dan horen neerslachtigheid, depressie en somberheid er gelukkig niet bij.

Oorzaak van seizoensgebonden stemmingsproblemen

De verminderde hoeveelheid daglicht in de herfst, winter en het vroege voorjaar heeft een directe relatie met het ontstaan van dit type depressie. Je dag-nachtritme raakt ontregelt en dat heeft zijn weerslag op je slaap en je stemming. Het goede nieuws is dat door meer licht toegediend te krijgen je stemming flink kan verbeteren.